Expo 2020

Expo 2020 Dubai

Sveriges medverkan vid Expo2020 är en av regeringens stora exportsatsningar närmaste åren. Life science är ett av de fem områden som särskilt kommer att lyftas i den svenska paviljongen. Swecare är med som en officiell organisation i planeringen och genomförandet av life science-satsningen. Här kan du få veta mer om vår roll och våra planerade aktiviteter. Besök gärna www.expo2020.se

Vår roll

Swecare är officiell organisation till det svenska deltagandet i Expo 2020. Som officiell organisation åtar sig Swecare att:

Planerad aktivitet

Team Sweden Care and Health Event – Global Healthcare Challenges and World Cancer Day Delegationsresa under globala expokommitténs temavecka ”Health and Wellness” (v.5, 2022) med högnivådeltagande från svensk sida. Planerna är att tillsammans med andra länder och relevanta aktörer samtala och samskapa kring globala hälsoutmaningar. Svenska företag och myndigheter deltar i tematiskt fokuserade undergrupper på ännu ej utnämnda teman. Fokus på högnivå och brett deltagande av företag. Under veckan kommer den svenska paviljongen även lyfta den internationella cancerdagen och belysa de revolutionerande svenska innovationer inom området och hur ny teknik kan vara ett stöd i att möte de globala utmaningar cancer ställer på hälso- och sjukvården.

Häng med

Den svenska paviljongen innebär en trovärdig plattform och en fantastisk möjlighet att visa upp svensk innovationskraft för en global publik. Vill du veta mer eller vara en del av det svenska varumärket, ta kontakt med oss på info[@]swecare.se

Medverkan vid Expo 2020 är regeringens och svenskt näringslivs enskilt största satsning på export-, investerings- och turismfrämjande någonsin. Genom att delta på världsutställningen exponeras företagen gentemot potentiella kunder och beslutsfattare från hela världen.

JAN THESLEFF, GENERALKOMMISSARIE FÖR DET SVENSKA EXPO-DELTAGANDET

Event

Integritetspolicy