Expo 2020

Expo 2020 Dubai

Sveriges medverkan vid Expo2020 är regeringens största exportsatsning. Life science är ett av de fem områden som särskilt lyfts i den svenska paviljongen. Swecare är med som en officiell organisation i planeringen och genomförandet av en life science-satsning. Här kan du få veta mer om vårt program, deltagare, talare och vår roll.

Vårt program

Swecare ansvarade för ett tvådagars program i den svenska paviljongen den 1-2 februari 2022 under globala expokommitténs temavecka ”Health and Wellness”. Delegation leddes av Niclas Jacobson, Deputy Director-General at Ministry of Health and Social Affairs och bestod av ett antal representanter för svenska myndigheter, universitetssjukhus, expertorganisationer och företag. Programmet för dagarna utvecklades tillsammans med de av Swecares medlemsbolag som även är partners och sponsorer till den svenska Expo-kommittén; AstraZeneca, Arjo, Bactiguard, Elekta, Essity, Getinge och Mölnlycke.

Den första februari var det övergripande temat för dagen ”Redefining Health & Care - Unique Opportunities Beyond the Pandemic”. Den andra februari fokuserade vi på cancer, ”Towards Vision Zero Cancer – Eliminating Cancer as a Life-Threatening Disease for Future Generations”. Innovationsmiljön Nollvision Cancer var medarrangör av dag två.

Här kan ni ta del av all information i samband med vårt event. Även inspelat material på plats.

Syfte

Vi vill tillsammans med globala experter och aktörer samtala och samskapa kring globala hälsoutmaningar för att vidga vyer och se nya lösningar till att göra hälso- och sjukvården än mer motståndskraftig.

Vår roll

Swecare är officiell organisation till det svenska deltagandet i Expo 2020. Som officiell organisation åtar sig

Swecare att:

Länkar

Portarna till världsutställningen Expo 2020 i Dubai öppnades den 1 oktober 2021. Uppemot 190 länder deltar och arrangörerna räknar med att utställningen kommer att locka cirka 25 miljoner besökare.

Vill du veta mer, ta kontakt med oss på info[@]swecare.se

Medverkan vid Expo 2020 är regeringens och svenskt näringslivs enskilt största satsning på export-, investerings- och turismfrämjande någonsin. Genom att delta på världsutställningen exponeras företagen gentemot potentiella kunder och beslutsfattare från hela världen.

JAN THESLEFF, GENERALKOMMISSARIE FÖR DET SVENSKA EXPO-DELTAGANDET

Event

Integritetspolicy