Vår bevakning Covid-19

Swecares bevakning av covid-19

Utbrottet av covid-19 drabbar människor och samhällen världen över. Den pågående pandemin medför även oundvikliga konsekvenser och affärsmässig påverkan för företag och organisationer. Swecare påverkas förstås av situationen och mycket av den planerade verksamheten under våren har fått ställas in eller skjutas på framtiden. 

Swecare följer och bevakar utvecklingen kring den pågående pandemin i världen med särskilt fokus på exportperspektivet, hur den drabbar life science-industrin i stort och hur vi på Swecare kan vara ett stöd för våra medlemsföretag. Vi har en löpande dialog med våra medlemmar, partners och Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utrikesdepartementet) med anledning av detta.

Ny rapport: Hur har svensk life science export påverkats av covid-19?

Denna rapport bygger på en enkät som genomfördes under april och maj 2020 bland Stiftelsen Swecares medlemmar för att förstå hur medlemmarna, och den svenska life science-industrin i stort, har påverkats av covid-19-pandemin. Enkäten besvarades av 54 medlemmar, d.v.s. drygt hälften av medlemmarna. Av dessa svarade majoriteten att de har påverkats negativt i sin internationaliseringsförmåga. De minsta bolagen verkar generellt ha drabbats hårdare än de större. Inom försäljning och export rapporteras de största svårigheterna, där främst bristen på tillgång till kunder har varit problematisk för medlemmarna.

Swecares intervjuserie

Här nedan kan ni ta del av intervjuer med några av våra medlemmar och partners om hur de hanterar krisen.

Länksamling

Här nedan kan ni ta del av länkar från andra myndigheter och organisationer som delar med sig av viktigt information rörande Covid-19.

Myndigheter och organisationer

Business Sweden
digitalvardochomsorg.se
European Centre for Disease Prevention and Control
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation
LIF
OECD Interim Economic Assessment
SKR - Sveriges kommuner och regioner
Socialdepartementet
Sveriges regering
Swedish Medtech
UD - Utrikesdepartementet
Utbudsplatsen - en databas med lösningar för att stötta under coronapandemin
WHO - World Health Organization
1177.se

Handelsstörningar

WTO members' notifications on COVID-19
Transporthinder inom EU

Covid-19-pandemin har skapat ett förändringstryck för vård och omsorg samt på företag. Det har även lett till nya affärsmöjligheter för life science-företag och industrin både internationellt och nationellt.

ANNA LEFEVRE SKJÖLDEBRAND, VD SWEDISH MEDTECH

Integritetspolicy