• SWECARE SKAPAR EXPORTMÖJLIGHETER FÖR SVENSKA FÖRETAG
  banner1
 • 2015 arrangerade Swecare 38 aktiviteter varav 5 delegationsresor

  Statistik
 • SWECARE SKAPAR KONTAKTER OCH ÖPPNAR DÖRRAR
  banner2
 • SWECARE ÄR EN NYCKELAKTÖR VID INTERNATIONALISERING AV SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

  Swecare är en unik plattform

Välkommen till Swecare

Swecare är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Swecare kan öppna dörrar som enskilda företag inte har möjlighet att göra själva. Vi arrangerar aktiviteter både i Sverige och andra länder för att marknadsföra svensk sjukvård och svenska företag. Syftet är att komma närmare affärerna och öka svensk export.

"Vi marknadsför svensk sjukvård och svenska företag"
Swecares VD, Maria Helling

"Tillsammans med Swecare arbetar vi för att stödja svenska lösningar inom hälso- och sjukvård på den internationella arenan och initiera internationella hälsosamarbeten." 

Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Vill du ut på den internationella marknaden och öka din export?  Vill du få tillgång till ett unikt internationellt så väl som svenskt nätverk som öppnar dörrar och leder till nya affärsmöjligheter och dessutom ta del av andra företags exporterfarenheter? Då är du välkommen som medlem i Swecare!

Swecare är en medlemsorganisation där nyckelaktörer inom den svenska sjukvården samlas. Vi arrangerar aktiviteter både i Sverige och andra länder för att marknadsföra svensk sjukvård och svenska företag.

Maria Helling, som är VD på Swecare och hennes medarbetare bloggar om Life Science – Sveriges framtida största exportindustri.

 • /Portals/swecare/NADevEventsImages/christmas_decorations_in_the_snow_201071_80.jpg
  Event Start Date: 2016-12-07 - Event End Date: 2016-12-07

  Swecare’s yearly Christmas gathering

  Swecare’s Christmas gathering will take place December 7 in Stockholm. Mark your agenda already now!
 • /Portals/swecare/NADevEventsImages/Beijing-China-real-estate-market_80.jpg
  Event Start Date: 2016-12-14 - Event End Date: 2016-12-14

  Time to do business in primary health care in China

  Dags att göra affärer inom primärvården i Kina - var med i konsortiet från början!
 • /Portals/swecare/NADevEventsImages/cup_of_coffee_183573_80.gif
  Event Start Date: 2016-12-20 - Event End Date: 2016-12-20

  Breakfast meeting with report from Commonwealth Fund

  Welcome to a breakfast meeting with Mr. Anders Ekholm from the Institute of Future Studies discussing surveys and reports by The Commonwealth Fund.

Följ Maria Helling på Twitter