• SWECARE SKAPAR EXPORTMÖJLIGHETER FÖR SVENSKA FÖRETAG
  banner1
 • 2015 arrangerade Swecare 38 aktiviteter varav 5 delegationsresor

  Statistik
 • SWECARE SKAPAR KONTAKTER OCH ÖPPNAR DÖRRAR
  banner2
 • SWECARE ÄR EN NYCKELAKTÖR VID INTERNATIONALISERING AV SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

  Swecare är en unik plattform

Välkommen till Swecare

Swecare är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Swecare kan öppna dörrar som enskilda företag inte har möjlighet att göra själva. Vi arrangerar aktiviteter både i Sverige och andra länder för att marknadsföra svensk sjukvård och svenska företag. Syftet är att komma närmare affärerna och öka svensk export.

"Vi marknadsför svensk sjukvård och svenska företag"
Swecares VD, Maria Helling

"Tillsammans med Swecare arbetar vi för att stödja svenska lösningar inom hälso- och sjukvård på den internationella arenan och initiera internationella hälsosamarbeten." 

Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Vill du ut på den internationella marknaden och öka din export?  Vill du få tillgång till ett unikt internationellt så väl som svenskt nätverk som öppnar dörrar och leder till nya affärsmöjligheter och dessutom ta del av andra företags exporterfarenheter? Då är du välkommen som medlem i Swecare!

Swecare är en medlemsorganisation där nyckelaktörer inom den svenska sjukvården samlas. Vi arrangerar aktiviteter både i Sverige och andra länder för att marknadsföra svensk sjukvård och svenska företag.

Maria Helling, som är VD på Swecare och hennes medarbetare bloggar om Life Science – Sveriges framtida största exportindustri.

 • /Portals/swecare/NADevEventsImages/Beijing-China-real-estate-market_80.jpg
  Event Start Date: 2016-08-25 - Event End Date: 2016-08-25

  We are exporting a clinic to China - want to join us?

  Thursday, August 25, you are welcome to plan how we can move forward towards the implementation of the project - any form of cooperation and the business model is the best. Do not miss the opportunity to be part of an exciting project, with potential high impact!
 • /Portals/swecare/NADevEventsImages/Inkommande-delegationer_80.jpg
  Event Start Date: 2016-09-07 - Event End Date: 2016-09-07

  Internationalisation project with focus on Uganda

  A unique opportunity for Swedish companies interested in Uganda. Join us and Swedish Medtech on September 7.
 • /Portals/swecare/NADevEventsImages/seminar-premeeting_80.jpg
  Event Start Date: 2016-09-22 - Event End Date: 2016-09-29

  Digitization delegation to the US

  Swecare, the Ministry of Health and Social Affairs and the Embassy of Sweden in Washington D.C invite companies interested in the digitization of health care to join us for a delegation trip to Washington D.C & Silicon Valley.

Följ Maria Helling på Twitter