• SWECARE SKAPAR EXPORTMÖJLIGHETER FÖR SVENSKA FÖRETAG
  banner1
 • 2015 arrangerade Swecare 38 aktiviteter varav 5 delegationsresor

  Statistik
 • SWECARE SKAPAR KONTAKTER OCH ÖPPNAR DÖRRAR
  banner2
 • SWECARE ÄR EN NYCKELAKTÖR VID INTERNATIONALISERING AV SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

  Swecare är en unik plattform

Välkommen till Swecare

Swecare är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Swecare kan öppna dörrar som enskilda företag inte har möjlighet att göra själva. Vi arrangerar aktiviteter både i Sverige och andra länder för att marknadsföra svensk sjukvård och svenska företag. Syftet är att komma närmare affärerna och öka svensk export.

"Vi marknadsför svensk sjukvård och svenska företag"
Swecares VD, Maria Helling

”Swecare är en nyckelaktör när det gäller att föra ut svensk hälso- och sjukvård, äldrevård och hjälpmedel i världen. Framtidens utmaningar är globala och kräver globala lösningar."

Göran Hägglund, f.d. Socialminister

Vill du ut på den internationella marknaden och öka din export?  Vill du få tillgång till ett unikt internationellt så väl som svenskt nätverk som öppnar dörrar och leder till nya affärsmöjligheter och dessutom ta del av andra företags exporterfarenheter? Då är du välkommen som medlem i Swecare!

Swecare är en medlemsorganisation där nyckelaktörer inom den svenska sjukvården samlas. Vi arrangerar aktiviteter både i Sverige och andra länder för att marknadsföra svensk sjukvård och svenska företag.

Maria Helling, som är VD på Swecare och hennes medarbetare bloggar om Life Science – Sveriges framtida största exportindustri.

 • /Portals/swecare/NADevEventsImages/indi-unlimited-week_80.jpg
  Event Start Date: 2016-05-31 - Event End Date: 2016-06-01

  New hospital buildings: Nordic fast track to global markets - Tempere, Finland

  A new matchmaking event will be organized on June 1st 2016 in Tampere, Finland in collaboration with FinnMedi. Mark your calendar and register now!
 • /Portals/swecare/NADevEventsImages/business-model_80.jpg
  Event Start Date: 2016-06-07 - Event End Date: 2016-06-10

  Swedish delegation trip in connection with eHealth Week 2016 in Amsterdam

  Swecare, the Ministry of Social Affairs Sweden and the Swedish eHealth Agency invites you to take part of the Dutch experience in eHealth and initiate dialogue and exchange between our two countries during eHealth Week 2016 in Amsterdam. 
 • /Portals/swecare/NADevEventsImages/Malmo_1_80.jpg
  Event Start Date: 2016-06-16 - Event End Date: 2016-06-16

  Climate smart health and care seminar

  Join us for a climate smart health and care seminar June 16 and a new innovation cluster for energy efficient healthcare!

Följ Maria Helling på Twitter