Frågor & Svar

Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa några av de vanligaste frågorna som våra medlemmar har. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss. 

Vad är syftet med stiftelsen?

​Att hjälpa svenska aktörer inom life science till internationell framgång och ökad export.

Vilka aktörer ingår i Swecares nätverk?

Swecares medlemmar består av allt från stora koncerner till små start up-företag. Företagen sysslar med allt från läkemedel till medicinteknik, hjälpmedel, utrustning, till att erbjuda tjänster som äldreomsorg, hemtjänst, utbildning och sjukvård. Swecare har dessutom en nära koppling till regeringen, de svenska regionerna och industrin vilket gör oss till en unik spelare i det svenska life science-landskapet.

Har Swecare bara aktiviteter i andra länder?

Swecare har ett stort utbud av aktiviteter även på hemmaplan. Vi tar emot delegationer och sätter ihop program med studiebesök och möten med viktiga myndigheter och sjukhus, vi ordnar rundabordssamtal där medlemmarna får möjlighet att delta när internationella högnivåbesök kommer till Sverige. Vi har även mycket informationsseminarium om spännande marknader och aktuella frågor. Flera gånger per år har vi möten i våra nätverk där företagen får möjlighet att jobba specifikt med sina intressefrågor. En gång om året bjuder Socialdepartementet med dess hälsominister och statsråd in Swecares alla medlems-VD:ar till en VD-träff i Rosenbad.

Vad skiljer Swecare sig från Business Sweden? Hur jobbar Swecare och Business Sweden ihop?

Swecare är en halvstatlig stiftelse och en medlemsorganisation. Swecare arbetar till nytta för sina medlemmar och på uppdrag av regeringen. Tillsammans med medlemmarna utformar Swecare aktiviteterna, bestämmer vilka länder man ska satsa på och vilka aktiviteter som ska genomföras utefter företagens önskemål. Swecare är en kanal mellan näringslivet och svenska myndigheter samt politiker. Swecare har ett nära samarbete med Business Sweden framförallt vad gäller aktiviteter i andra länder. Swecare har kansli i Sverige men ingen utlandsrepresentation. Business Sweden har 44 utlandskontor som ofta hjälper till i arrangemang utomlands.

Vilka är dina behov?

Kunskap för att ta steget ut på världsmarknaden
Swecare har den expertis och kunskap som behövs för din exportsatsning. Genom vår kunskap hjälper vi dig att öppna dörrar till länder där det annars är svårt att etablera sig. Vi anordnar bland annat delegationsresor till intressanta marknader och erbjuder mötesplatser för vårdens beslutsfattare, från politisk nivå ner till praktisk verksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Kontaktnät som öppnar dörren till nästa affär

Genom vårt kontaktnät och vår kunskap om medlemmarnas behov och om det offentliga Sverige, kan vi bistå ditt företag med de kontakter och samarbetspartners ni behöver för att exportera er verksamhet och skapa nya affärer. Swecares nära koppling till regeringen, främst Socialdepartementet och Utrikesdepartementet, de svenska regionerna samt industrin gör oss till en unik spelare i det svenska life science-landskapet.

Bli en del av Sveriges officiella exportfrämjande

Swecare har ett uppdrag av regeringen att stötta företag med export av svensk hälso- och sjukvård och life science. Som medlem hos oss blir du en del av det svenska exportpaketet vilket ger legitimitet och möjlighet att påverka agendan för svenskt exportfrämjande. ​

Swecare podcast

Vår integritetspolicy