Internationella besök

Delta i mottagandet av inkommande delegationer

Swecare tar kontinuerligt emot inkommande internationella delegationer inom våra intresseområden. Det kan handla om delegationer på högsta politisk nivå som kanaliseras via Socialdepartementet, eller på mer operativ nivå som exempelvis beslutsfattare från provinsnivå, sjukhus eller liknande.

I samband med dessa besök anordnas seminarier och rundabordssamtal där medlemmarna får presentera sina lösningar på gemensamma utmaningar, studiebesök hos utvalda medlemmar, och andra möjligheter till kontaktskapande. Tillsammans med enskilda medlemmar identifierar vi också strategiska intressenter och hjälper till att bjuda in dem samt sätta ihop ett attraktivt program. Att en neutral och officiell organisation står som avsändare kan ofta underlätta väsentligt när det gäller kontakten med beslutsfattare i olika länder.

Från Socialdepartementets sida är det roligt att kunna bidra med att öppna dörrar till nya marknader för svensk export. Jag är därför tacksam att jag fick leda Swecares digitala delegation till Tyskland, december 2020 med fokus på e-hälsa. De tyska och svenska hälso- och sjukvårdssystemen har mycket gemensamt, men det finns också mycket vi kan lära oss av varandra och framförallt samverka kring.

MAJA FJAESTAD, F.D. STATSSEKRETERARE
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Swecare podcast

Vår integritetspolicy