Delegationsresor

Skapa affärer utomlands – delegationsresor öppnar nya marknader

Internationella delegationsresor till världens alla hörn är en del av Swecares kärnverksamhet. Genom resor får våra medlemmar internationella kontakter och affärsmöjligheter. 

Destinationerna styrs i huvudsak av medlemmarnas behov och svenska regeringens internationella agenda. Resorna genomförs ofta i samband med officiella besök, där ministrar, statssekreterare och statschefer kan bidra till att öppna dörrar. Vi genomför även delegationsresor baserat på medlemmarnas förslag och intressen. Aktiviteterna under en delegationsresa bygger på Swecares främjandekoncept ”Explore, Exchange & Export”, kunskap, nätverkande och kontaktskapande. En avgift för deltagande i delegationsresor utgår för att täcka omkostnaderna. Är Swecare huvudarrangör är avgiften alltid subventionerad för medlemmar.

Digitala delegationsresor – ett nytt sätt att resa

Under 2020 växte ett helt nytt sätt att främja fram, då inga utgående fysiska resor kunde genomföras. Tillsammans med medlemmarna utvecklade Swecare digitala delegationsresor, en omställning som vi tror kommer vara värdefullt i framtiden. Att kunna tillgodogöra sig information och inspiration från andra hälso- och sjukvårdssystem, få tillgång till mer riktade möten med experter och kunder, på ett tidsmässigt och kostnadseffektivt sätt har varit uppskattat av deltagarna. Alla resor publiceras i vår kalender. 

Ta del av våra allmänna villkor för deltagande i gemensamma exportaktiviteter (PDF engelsk version)

delegationsresor

Nästan alla svenska företag har intresse av den globala marknaden. En exportsatsning kräver både tid och pengar för att bli framgångsrik. Syftet med våra delegationsresor är underlätta för deltagarna att få kunskap om de länder de är intresserade av och samtidigt komma i kontakt med de rätta motparterna. Genom aktivt deltagande läggs grunden för framtida affärer.

MARIA HELLING, VD SWECARE

Event

Kalendarium

Swecare podcast

Vår integritetspolicy