Health by Sweden

Health by Sweden - en unik plattform  

För att synliggöra både Swecares medlemmar och svenska styrkeområden har Swecare tagit fram en ”digital medlemsplattform” där besökaren får bekanta sig med svensk life science på ett övergripande plan och sedan mer specifikt Swecares fem tematiska områden och Swecares medlemmar.

Styrkeområden i fokus

Swecare utvecklade under 2020 fem tematiska områden inom hälsa. Koncepten syftar till att mer systematiskt visa upp svenska styrkeområden som också sammanfaller med stora globala utmaningar. Det svenska systemet med policies och riktlinjer, forskning, utbildning, men framför allt svenska innovationer och lösningar från den svenska life science sektorn lyfts fram. På så sätt skapar vi legitimitet och främjar svensk export av life science. 

Inne i de tematiska ”rummen” får besökaren ta del av Sveriges styrkor och den globala utmaningen inom det särskilda området och vilka av Swecares medlemmar som verkar inom området. Utöver det finns statistik, korta videoklipp, publikationer eller rapporter av relevanta aktörer. Plattformen kan delas enkelt via en QR kod och kan även visas på touch screen. Projektet visualiserades för första gången under Expo 2020 Dubai i februari 2022 och plattformen är på engelska.

Vill du vara med att utforma inriktningen på dessa eller föreslå ett nytt, är du välkommen att kontakta oss för en diskussion!

Swecare podcast

Vår integritetspolicy