Möten och resor

Genom aktivt deltagande läggs grunden för framtida affärer

Genom möten och resor får våra medlemmar internationella kontakter och affärsmöjligheter. Vi arrangerar också seminarier och tar emot besök i Sverige från vård- och hälsoaktörer i andra länder. Läs mer om våra olika typer av mötesplatser och aktiviteter.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy