Möten och resor

Genom aktivt deltagande läggs grunden för framtida affärer

Genom möten och resor får våra medlemmar internationella kontakter och affärsmöjligheter. Vi arrangerar också seminarier och tar emot besök i Sverige från vård- och hälsoaktörer i andra länder.

Vår viktigaste aktivitet är utgående delegationsresor till specifika länder på relevanta teman, ofta tillsammans med Socialdepartementet och dess politiska ledning. Vi tar också emot internationella besök, för att visa upp det svenska systemet och dess lösningar. Genom båda dessa aktiviteter får du möjlighet att knyta kontakter och stärka dina internationella relationer. Missa inte våra kunskapsförmedlande seminarier, där vi arbetar utifrån en modell vi kallar Explore, Exchange och Export. Det innebär att medlemmarna erbjuds aktiviteter som ska förmedla kunskap om marknader och tematiska områden, öppna dörrar och bidra till utbyte av erfarenheter och lärdomar, samt skapa kontakter som leder till samarbeten och export. Många aktiviteter kombinerar de olika områdena.

Swecare arbetar långsiktigt med de länder som Sverige har strategiska samarbetsavtal med, bland annat Indien, Kina, Tyskland och Frankrike. Dessutom gör Swecare ett antal nedslag i olika länder varje år där vi gör bedömningen att det finns konkreta affärsmöjligheter som behöver undersökas. Som medlem är du välkommen att föreslå både en marknad som du anser behöver undersökas närmare, eller en riktad aktivitet gentemot någon internationell intressent. 

Swecare har utvecklat fem olika tematiska koncept för att kunna visa upp det svenska systemet och lösningar från svensk life science sektor:

Under 2022 har Swecare lanserat en ny digital plattform under namnet The Swedish Life Science Platform som presenterar det bästa som Sverige har att erbjuda inom de fem tematiska områdena. Syftet med plattformen är att på ett attraktivt och lättöverskådligt vis framhålla det svenska exporterbjudandet inom respektive område.

Ett uppskattat inslag bland våra aktiviteter är de mötesplatser för nätverkande som vi erbjuder i form av årsmöte, VD-mingel och julmingel, liksom vår årliga träff för nya medlemmar.

EEE

Swecare podcast

Vår integritetspolicy