Team Sweden – Care & Health

Team Sweden – ett effektivt exportstöd

Swecare är en aktiv part i genomförandet av regeringens export- och investeringsstrategi och en del av Team Sweden. Team Sweden är ett nätverk av myndigheter och företag som alla jobbar tillsammans för att främja svensk export och investeringar i Sverige och i utlandet. I utlandet finns lokala Team Sweden ledda av Sveriges ambassader runt om i världen. Swecare är en av huvudaktörerna i undergruppen Team Sweden Care and Health som leds av statssekreteraren på Socialdepartementet.

Regeringen vill öka exporten för hälso- och sjukvård, omsorg, läkemedel, biomedicin och medicinteknik. Redan nu är områdena en viktig del inom den svenska exporten, men andelen kan öka. Svensk omsorg samt hälso- och sjukvård har medicinska resultat i världsklass. För att ta vara på och samla alla de resurser och erfarenheter som finns etableras nu en ny aktiv arbetsgrupp under Team Sweden-paraplyet, Team Sweden Care and Health.

Team Sweden Care and Health ska skapa bättre förutsättningar för att ta vara på möjligheterna för ökad svensk export och investeringsmöjligheter inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

Deltagarna i Team Sweden Care and Health är en högnivågrupp där representanter för näringsliv, akademin, myndigheter, kommuner och landsting samt flera departement träffas regelbundet under ledning av Socialdepartementets statssekreterare. Swecares styrelseledamöter utgör också en del av arbetsgruppen. 

En viktig del i arbetet är att kunna paketera hälso- och sjukvårdslösningar. Internationellt efterfrågas det ofta leverans av helhetslösningar, till exempel "ett sjukhus", "en vårdcentral" eller "ett äldreboende". Med Team Sweden Care and Health vill regeringen stärka kapaciteten att leverera just detta. Här är Swecare en viktig aktör för att få ihop den svenska resursbasen.

Mer information om Team Sweden finns på regeringens webbplats

Swecare podcast

Vår integritetspolicy