Swecare skapar mötesplatser där den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer

Event

Kalendarium

Hälsoexportbarometern 2022

Hälsoexportbarometern är Swecares årliga kartläggning av svensk hälsoexport. Den baseras på en enkät till Swecares medlemsföretag. Årets enkät genomfördes i april och besvarades av 66 av Swecares 114 medlemsföretag.

Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera.

LENA HALLENGREN, f.d. SOCIALMINISTER
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ny cancerbroschyr

Swecare har tagit fram en ny informativ broschyr för att lyfta fram det bästa som Sverige har att erbjuda inom cancerbehandling. Läs den här!

Har du koll på EHDS?

Den 17 november höll Swecare & TechSverige ett kunskapsseminarium om European Health Data Space. Här diskuterade vi vad detta innebär för Hälso- och sjukvården, näringslivet och de aktörer som hanterar hälsodata i stort med en namnkunnig panel. Till LIVE-sändningen

Infection Prevention & Control

Sweden is a pioneer in infection prevention and control, offering solutions that prevent and reduce infections and improve patient safety in healthcare settings. Swedish companies provide innovative consumables, devices for sterilization, optimization of workflows, infection diagnostics, infrastructure solutions and treatments.

Infection

Cancer Control

Sweden is a pioneer in cancer control and has excellent prerequisites for implementing precision health and medicine. Our tradition of close collaboration between universities, healthcare providers and the life science industry has been a path to success for new advances in cancer care and treatment.

Cancer

Healthy Ageing & Chronic Disease Management

Sweden has a well-developed, and cost-efficient system for elderly care and among the highest life expectancy in the world. Emphasis is put on prevention, active ageing and ageing in place, so as to help people live longer, healthier and dignified lives. Swedish companies are an important source of innovative solutions to support people of age, their families and staff in everyday life.

Healthy

The Digital Transformation of Healthcare

Sweden is a country of early adopters and a pioneer in the digital transformation of healthcare. Digital solutions present new opportunities for a more effective, patient centered and high- qualitative healthcare. These include among others AI supported electronic medical records, patient centered devices for monitoring and treatment and platforms for digital consultations.

Digital

Smart Safe & Sustainable Hospital

The Swedish life science sector helps hospitals to be more resilient and sustainable. World-class healthcare architects and planners and companies offering green infrastructure solutions and innovative digital technologies lay the foundation for sustainable, smart and safe care. Innovative medical technology solutions also contribute to efficient and patient-safe advanced healthcare.

Smart
White Sls Logo

Våra senaste nyheter

2022-11-28

Swedish delegation to India for strengthened cooperation in health care

More than 20 Swedish government agencies, health companies and research institutes are travelling to India today to meet Indian authorities and potential customers in the Indian healthcare sector. Health is Sweden's second largest export category and the purpose of the trip is to explore business opportunities and further strengthen Swedish-Indian cooperation in the health field.

2022-11-28

Svenska myndigheter, företag och forskningsinstitut i Indien för stärkt hälsosamarbete

Över 20 svenska statliga myndigheter, hälsoföretag och forskningsinstitut reser idag till Indien för att möta indiska myndigheter och potentiella kunder inom den indiska hälso- och sjukvårdssektorn. Hälsa är Sveriges näst största exportkategori och syftet med resan är att utforska affärsmöjligheter och ytterligare stärka det svensk-indiska samarbetet på hälsoområdet.

2022-11-15

90 aktörer möts om EU-kommissionens förslag till europeiskt hälsodataområde

Digitalisering av sjukvården är en högst aktuell fråga och under våren presenterade EU-kommissionen ett ambitiöst förslag till ett europeiskt hälsodataområde. Den 17 november möts över 70 svenska aktörer, från sjukvården, branschorganisationer och företag för att diskutera förslaget och dess effekter för Sverige. Seminariet arrangeras av Swecare tillsammans med TechSverige.

Vår integritetspolicy