Swecare skapar mötesplatser där den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer

Event

Kalendarium

Hälsoexportbarometern 2022

Hälsoexportbarometern är Swecares årliga kartläggning av svensk hälsoexport. Den baseras på en enkät till Swecares medlemsföretag. Årets enkät genomfördes i april och besvarades av 66 av Swecares 114 medlemsföretag.

Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera.

LENA HALLENGREN, SOCIALMINISTER
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ny cancerbroschyr

Swecare har tagit fram en ny informativ broschyr för att lyfta fram det bästa som Sverige har att erbjuda inom cancerbehandling. Läs den här!

Infection Prevention & Control

Sweden is a pioneer in infection prevention and control, offering solutions that prevent and reduce infections and improve patient safety in healthcare settings. Swedish companies provide innovative consumables, devices for sterilization, optimization of workflows, infection diagnostics, infrastructure solutions and treatments.

Infection

Cancer Control

Sweden is a pioneer in cancer control and has excellent prerequisites for implementing precision health and medicine. Our tradition of close collaboration between universities, healthcare providers and the life science industry has been a path to success for new advances in cancer care and treatment.

Cancer

Healthy Ageing & Chronic Disease Management

Sweden has a well-developed, and cost-efficient system for elderly care and among the highest life expectancy in the world. Emphasis is put on prevention, active ageing and ageing in place, so as to help people live longer, healthier and dignified lives. Swedish companies are an important source of innovative solutions to support people of age, their families and staff in everyday life.

Healthy

The Digital Transformation of Healthcare

Sweden is a country of early adopters and a pioneer in the digital transformation of healthcare. Digital solutions present new opportunities for a more effective, patient centered and high- qualitative healthcare. These include among others AI supported electronic medical records, patient centered devices for monitoring and treatment and platforms for digital consultations.

Digital

Smart Safe & Sustainable Hospital

The Swedish life science sector helps hospitals to be more resilient and sustainable. World-class healthcare architects and planners and companies offering green infrastructure solutions and innovative digital technologies lay the foundation for sustainable, smart and safe care. Innovative medical technology solutions also contribute to efficient and patient-safe advanced healthcare.

Smart
White Sls Logo

Våra senaste nyheter

2022-09-13

"My primary source of inspiration comes from being curious and finding ways to stay intrinsically motivated"

Swecare is an exciting workplace where no two days are the same. We believe in bringing in new mindsets and young talent and are delighted to have welcomed our first intern. Meet our intern Saanidhay Singh, graduate from Lund University

2022-08-25

Välkommen Olink, ny medlem i Swecare

Vad ser en av våra nyaste medlemmar, Olink, ett globalt Uppsalaföretag, som arbetar med teknologi inom precisionsmedicin för möjligheter under hösten 2022 och varför blev de medlemmar i Swecare? Vi frågar Andrea Ballagi, Vice President Sales and Marketing!

2022-06-28

Pandemieffekt bromsar hälsoexporten

Under 2021 uppgick den svenska hälsoexporten till 100 miljarder kronor, vilket är en minskning med 15 miljarder jämfört med föregående år. Det visar stiftelsen Swecares Hälsoexportbarometer, som bygger på statistik från SCB och en enkät bland medlemsföretagen. En trolig förklaring till minskningen är eftersläpande effekter av pandemin.

Vår integritetspolicy