Swecare skapar mötesplatser där den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer

Event

Kalendarium

Hälsoexportbarometern 2023

För fjärde året i rad släpper Swecare Hälsoexportbarometern, en kartläggning av svensk hälsoexport. Kartläggningen vilar på SCB:s exportsiffror som släpptes den 28 februari, tillsammans med röster från våra medlemsföretag och exportrelaterade utmaningar eller erfarenheter som de lyfter.

Hälsoexportbarometern - en årlig rapport

Hälsoexportbarometern ger oss en värdefull inblick i hälsosektorn och företagens export, som har en stor betydelse för Sveriges tillväxt, sysselsättning och välstånd. Här kan Socialdepartementet som främjandeaktör bidra till att skapa goda förutsättningar för en ökad export inom hälsosektorn.

JAKOB FORSSMED, SOCIALMINISTER
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Infection Prevention and Control - the Swedish Way

Tillsammans med våra medlemmar har vi tagit fram denna informativa och interaktiva broschyr som lyfter fram det bästa som Sverige har att erbjuda inom infektionskontroll och antimikrobiell resistens (AMR). Upptäck den här!

Treating and Defeating Cancer - the Swedish Way

Tillsammans med våra medlemmar har vi tagit fram denna informativa och interaktiva broschyr som lyfter fram det bästa som Sverige har att erbjuda inom cancerbehandling. Upptäck den här!

 

Cancer Control

Sweden is a pioneer in cancer control and has excellent prerequisites for implementing precision health and medicine. Our tradition of close collaboration between universities, healthcare providers and the life science industry has been a path to success for new advances in cancer care and treatment.

Cancer

Healthy Ageing & Chronic Disease Management

Sweden has a well-developed, and cost-efficient system for elderly care and among the highest life expectancy in the world. Emphasis is put on prevention, active ageing and ageing in place, so as to help people live longer, healthier and dignified lives. Swedish companies are an important source of innovative solutions to support people of age, their families and staff in everyday life.

Healthy

Infection Prevention & Control

Sweden is a pioneer in infection prevention and control, offering solutions that prevent and reduce infections and improve patient safety in healthcare settings. Swedish companies provide innovative consumables, devices for sterilization, optimization of workflows, infection diagnostics, infrastructure solutions and treatments.

Infection

Smart Safe & Sustainable Hospital

The Swedish life science sector helps hospitals to be more resilient and sustainable. World-class healthcare architects and planners and companies offering green infrastructure solutions and innovative digital technologies lay the foundation for sustainable, smart and safe care. Innovative medical technology solutions also contribute to efficient and patient-safe advanced healthcare.

Smart

The Digital Transformation of Healthcare

Sweden is a country of early adopters and a pioneer in the digital transformation of healthcare. Digital solutions present new opportunities for a more effective, patient centered and high- qualitative healthcare. These include among others AI supported electronic medical records, patient centered devices for monitoring and treatment and platforms for digital consultations.

Digital Blue
Health By Sweden Logo White

Våra senaste nyheter

2024-02-02

"Just by looking at the world map, Sweden isn't a huge or very noticeable country, yet what it brings to the table is more than I had thought or known."

Swecare is an exciting workplace where no two days are the same. We believe in bringing in new mindsets and young talent. Therefore, we are delighted to have welcomed our fourth intern!

2023-12-14

Swecares vd kommenterar ny reformagenda och utrikeshandelsstrategi

Swecare ser positivt på många av strategins förslag och i synnerhet att hälsa fått en så framträdande plats. Under året har Swecares styrelse lämnat inspel till båda dessa strategier och löpande fört dialog med de arbetsgrupper som utformat dem samt deltagit i regeringens mötestillfällen och lämnat synpunkter.

2023-11-27

Konferens med hälso- och sjukvårdens nyckelaktörer om stärkt stöd till Ukraina

1 december arrangerar Swecare och Socialdepartementet en konferens om Sveriges roll i återuppbyggnaden av Ukrainas hälso- och sjukvård. Konferensen samlar över 100 representanter från svenska myndigheter, sjukhus, lärosäten, privat sektor och civilsamhälle. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och socialminister Jakob Forssmed inleder konferensen tillsammans med den ukrainska hälsominister.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy