Swecare skapar mötesplatser där den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer

Sls Horizontal 2X

Enter the interactive Swedish Life Science Platform. In this space you will discover the best Sweden can offer within 5 thematic areas.

Visit the platform

Vi vill bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet.

Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera.

LENA HALLENGREN, SOCIALMINISTER
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Event

Integritetspolicy