Swecare skapar mötesplatser där den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer

Event

Kalendarium

Treating and Defeating Cancer - the Swedish Way

Tillsammans med våra medlemmar har vi tagit fram denna informativa och interaktiva broschyr som lyfter fram det bästa som Sverige har att erbjuda inom cancerbehandling. Upptäck den här!

 

Hälsoexportbarometern 2022

Hälsoexportbarometern är Swecares årliga kartläggning av svensk hälsoexport. Den baseras på en enkät till Swecares medlemsföretag. Enkäten genomfördes i april 2022 och besvarades av 66 av Swecares 114 medlemsföretag.

Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera.

LENA HALLENGREN, f.d. SOCIALMINISTER
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Cancer Control

Sweden is a pioneer in cancer control and has excellent prerequisites for implementing precision health and medicine. Our tradition of close collaboration between universities, healthcare providers and the life science industry has been a path to success for new advances in cancer care and treatment.

Cancer

Healthy Ageing & Chronic Disease Management

Sweden has a well-developed, and cost-efficient system for elderly care and among the highest life expectancy in the world. Emphasis is put on prevention, active ageing and ageing in place, so as to help people live longer, healthier and dignified lives. Swedish companies are an important source of innovative solutions to support people of age, their families and staff in everyday life.

Healthy

Infection Prevention & Control

Sweden is a pioneer in infection prevention and control, offering solutions that prevent and reduce infections and improve patient safety in healthcare settings. Swedish companies provide innovative consumables, devices for sterilization, optimization of workflows, infection diagnostics, infrastructure solutions and treatments.

Infection

Smart Safe & Sustainable Hospital

The Swedish life science sector helps hospitals to be more resilient and sustainable. World-class healthcare architects and planners and companies offering green infrastructure solutions and innovative digital technologies lay the foundation for sustainable, smart and safe care. Innovative medical technology solutions also contribute to efficient and patient-safe advanced healthcare.

Smart

The Digital Transformation of Healthcare

Sweden is a country of early adopters and a pioneer in the digital transformation of healthcare. Digital solutions present new opportunities for a more effective, patient centered and high- qualitative healthcare. These include among others AI supported electronic medical records, patient centered devices for monitoring and treatment and platforms for digital consultations.

Digital Blue
White Sls Logo

Våra senaste nyheter

2023-02-02

Svensk sjukvård skapar intresse i Bryssel

Idag träffas 30 svenska och belgiska aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn för att utbyta erfarenheter och diskutera möjliga samarbetsformer för att möta framtidens utmaningar vad gäller hälsa och sjukvård. Mötet arrangeras av Swecare.

2023-02-01

Swecare lyfter svensk hälso- och sjukvård på EU-ordförandeskapets konferenser och möten

Swecare har fått ett uppdrag av Socialdepartementet att i samband med några av de större konferenserna under EU-ordförandeskapet synliggöra globala utmaningar och visa svenska expertis. En utställning har tagits fram som fått namnet ”Imagine the best healthcare in the World”.

2022-11-28

Swedish delegation to India for strengthened cooperation in health care

More than 20 Swedish government agencies, health companies and research institutes are travelling to India today to meet Indian authorities and potential customers in the Indian healthcare sector. Health is Sweden's second largest export category and the purpose of the trip is to explore business opportunities and further strengthen Swedish-Indian cooperation in the health field.

Vår integritetspolicy