Swecare skapar mötesplatser där den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer

Event

Kalendarium

Hälsoexportbarometern - en årlig rapport

Hälsoexportbarometern ger oss en värdefull inblick i hälsosektorn och företagens export, som har en stor betydelse för Sveriges tillväxt, sysselsättning och välstånd. Här kan Socialdepartementet som främjandeaktör bidra till att skapa goda förutsättningar för en ökad export inom hälsosektorn.

JAKOB FORSSMED, SOCIALMINISTER
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Infection Prevention and Control - the Swedish Way

Tillsammans med våra medlemmar har vi tagit fram denna informativa och interaktiva broschyr som lyfter fram det bästa som Sverige har att erbjuda inom infektionskontroll och antimikrobiell resistens (AMR). Upptäck den här!

Treating and Defeating Cancer - the Swedish Way

Tillsammans med våra medlemmar har vi tagit fram denna informativa och interaktiva broschyr som lyfter fram det bästa som Sverige har att erbjuda inom cancerbehandling. Upptäck den här!

 

Hälsoexportbarometern 2022

Hälsoexportbarometern är Swecares årliga kartläggning av svensk hälsoexport. Den baseras på en enkät till Swecares medlemsföretag. Enkäten genomfördes i april 2022 och besvarades av 66 av Swecares 114 medlemsföretag.

Vår verksamhetsberättelse

2022 var ett år fyllt med aktiviteter inom många
tematiska områden och vi har tagit med resultaten från dessa in i 2023. Läs mer om vår verksamhet.

Cancer Control

Sweden is a pioneer in cancer control and has excellent prerequisites for implementing precision health and medicine. Our tradition of close collaboration between universities, healthcare providers and the life science industry has been a path to success for new advances in cancer care and treatment.

Cancer

Healthy Ageing & Chronic Disease Management

Sweden has a well-developed, and cost-efficient system for elderly care and among the highest life expectancy in the world. Emphasis is put on prevention, active ageing and ageing in place, so as to help people live longer, healthier and dignified lives. Swedish companies are an important source of innovative solutions to support people of age, their families and staff in everyday life.

Healthy

Infection Prevention & Control

Sweden is a pioneer in infection prevention and control, offering solutions that prevent and reduce infections and improve patient safety in healthcare settings. Swedish companies provide innovative consumables, devices for sterilization, optimization of workflows, infection diagnostics, infrastructure solutions and treatments.

Infection

Smart Safe & Sustainable Hospital

The Swedish life science sector helps hospitals to be more resilient and sustainable. World-class healthcare architects and planners and companies offering green infrastructure solutions and innovative digital technologies lay the foundation for sustainable, smart and safe care. Innovative medical technology solutions also contribute to efficient and patient-safe advanced healthcare.

Smart

The Digital Transformation of Healthcare

Sweden is a country of early adopters and a pioneer in the digital transformation of healthcare. Digital solutions present new opportunities for a more effective, patient centered and high- qualitative healthcare. These include among others AI supported electronic medical records, patient centered devices for monitoring and treatment and platforms for digital consultations.

Digital Blue
White Sls Logo

Våra senaste nyheter

2023-04-28

Svensk roll i återuppbyggnad av ukrainsk sjukvård i fokus när Ukrainas hälsominister talade inför över 100 svenska aktörer

Kriget i Ukraina har gett förödande konsekvenser på landets sjukvård och nu krävs strategier för utbredningen av psykisk ohälsa bland invånarna. Det lyfte hälsominister Viktor Lyashko och tidigare vice hälsominister Iryna Mykychak under Swecares årskonferens, samtidigt som de betonade värdet av Sveriges politiska och ekonomiska stöd.

2023-04-27

De får årets exportpris – presenterades av socialministern vid Swecare Export Awards

Avancerad DNA-diagnostik och artificiell intelligens för att förutse dödligt syndrom – Årets exportpris går till Devyser Diagnostics och AlgoDx, presenterade socialminister Jakob Forssmed idag vid utdelningen av Swecare Export Awards. De vinnande företagen har lyckats påvisa framgångsrika exportsatsningar av svenska produkter, tjänster och kunskaper som förbättrar människors hälsa.

2023-02-10

"I strive to learn as much as possible and not be afraid of trying new things".

Swecare is an exciting workplace where no two days are the same. We believe in bringing in new mindsets and young talent. Therefore, we are delighted to have welcomed our second intern! Meet Louise. tudent from the Swedish Defence University, Stockholm

Vår integritetspolicy