Partners

Många samarbetspartner för bästa möjliga resultat

För att kunna förverkliga och genomföra relevanta insatser samarbetar Swecare med en rad olika svenska eller utländska organisationer, föreningar, myndigheter, universitet, och företag. Processen för hur varje enskild insats går till kan se ut på olika sätt, beroende på vilken typ av samarbete och stöd det handlar om.

Swecares verksamhet baseras på ett antal fokusområden sammansatta utifrån relevanta utmaningar på sjukvårdsområdet och självklart våra medlemmars intresse. Som medlem i Swecare får du tillgång till den breda kompetensen som finns hos våra samarbetspartners. Swecare arbetar på uppdrag av regeringen och nära de svenska myndigheterna. Regionerna och universitetssjukhusen är representerade och viktiga för kontakterna med andra länders hälso- och sjukvård.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy