Nätverk och seminarier

Vi utökar ditt affärsnätverk - här möts vi

Swecare skapar mötesplatser där den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer. ​Genom åren har Swecare byggt upp ett betydande nätverk på hemmaplan och utomlands. Swecare har en unik roll i det svenska ekosystemet för life science med kopplingen till regeringen, regionerna, akademin och industrin.

Tillgång till Swecares svenska och internationella nätverk

Samverkan med andra, både privata och offentliga aktörer, anger de flesta medlemmar vara det största värdet med medlemskapet i Swecare. Vi arbetar kontinuerligt för att expandera nätverket genom långsiktiga samarbeten med liknande organisationer utomlands och utländska ambassader i Sverige. Utöver internationella främjandeaktiviteter ordnas varje år återkommande mötesplatser där medlemmarna kan nätverka och utbyta erfarenheter.

Kunskapsförmedlande aktiviteter som ökar era exportmöjligheter

Swecare arrangerar varje år många seminarier och event med syfte att förmedla kunskap som är användbar i medlemmarnas exportarbete. Ofta handlar seminarierna om marknader - hälsosystem och förutsättningar på marknaden, olika länders utmaningar och behov, samt affärsmöjligheter där. Seminarierna kan också handla om olika tematiska områden (se Styrkeområden i fokus) eller olika aspekter av företags internationalisering. Ofta genomför vi dessa seminarier tillsammans med samarbetspartners och gärna tillsammans med våra medlemmar. På majoriteten av dessa är det kostnadsfritt att delta för alla anställda på våra medlemsföretag. Håll utkik i kalendariet och i våra nyhetsbrev för aktuella seminarier.

Våra återkommande möten är:

Swecares årsmöte med årskonferens: Varje år i april eller maj arrangeras Swecares årsmöte med efterföljande årskonferens. Det är en av våra största mötesplatser där beslutsfattare och medlemmar i Swecare möts för att under ett specifikt tema diskutera branschens utmaningar och möjligheter framåt.

VD-träffen: Varje år står Socialministern värd för en nätverksträff exklusivt för vd:arna i Swecares medlemsföretag. Utöver möjligheten att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra företag så ger VD-träffen också ett tillfälle till dialog med den politiska ledningen på Socialdepartementet om vilka behov branschen har på exportområdet, hur främjandet bör utformas och vilka områden som ska satsas på framöver.

Swecares julmingel: Att under avslappnade former få träffa andra i branschen och diskutera året som gått brukar vara ett välbesökt och uppskattat event bland våra medlemmar. Någon för branschen aktuell talare delar med sig av sina tankar och vi summerar årets verksamhet i våra trevliga lokaler på Sveavägen 63.

Vi drar nytta av expertis hos Swecare i både nationella och internationella relationer. Jag refererar ofta till vår delegationsresa till Afrika, där jag lärde mig saker som jag använder i mitt arbete än idag.

ANNA-KARIN EDSTEDT BONAMY, VD DOCTRIN

Swecare podcast

Vår integritetspolicy