Om oss

Skapar mötesplatser inom hälsa sedan 1978

Swecare bildades 1978 av den svenska regeringen, Landstingsförbundet och Exportrådet tillsammans med representanter för hälso- och sjukvårdsindustrin, som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse och medlemsorganisation. Idag är Socialdepartementet, UD och SKR fortfarande aktiva och medlemsskaran har växt till över hundra svenska företag och organisationer. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse.

Verksamhetsidé

Swecare skapar mötesplatser där intressenter inom den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer.

Vision

Swecares vision är en värld där alla har en god och jämlik hälsa samt tillgång till hållbar vård av hög kvalitet

Mission

Swecare vill bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom life science-området.

Finansiering

Swecare finansieras genom ett årligt anslag från Socialdepartementet samt serviceavgifter från medlemmar och partners.

Samverkan

Swecare arbetar nära branschorganisationerna LIF och Swedish Medtech och de drygt 100 medlemmarna. Tillsammans med Socialdepartementet utvecklar Swecare planer och strategier för det officiella exportfrämjande arbetet inom life science-området. I praktiken har Swecare ett stort antal kontakter med partners med specialkompetens och genomför sina aktiviteter tillsammans med ambassader, konsulat, Business Sweden och handelskammare runt om i världen.

Vad är life science?

Life science-sektorn omfattar företag, forskare och offentliga aktörer som bidrar till att främja människors hälsa. Swecare är en unik spelare i det svenska ekosystemet för life science med sin koppling till regeringen, sjukvården, akademin och industrin.

Nationella strategier

Strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft (pdf 11 MB)
En nationell strategi för life science (pdf 5 MB)

 

Swecare podcast

Vår integritetspolicy