Swecare Academy

Swecare academy - kunskapsutveckling för stora och små

Swecare Academy, är en helt ny satsning där vi genom att dela erfarenheter och exempel hjälper varandra till framgångar på exportmarknaden. Under hösten 2024 genomför vi vår första utbildning om de centrala stegen i en internationaliserings-satsning. 

Start 2 september: Exportera mera - en utbildning i fem steg

Efter en introduktion som innehåller grunderna i det svenska sjukvårdssystemet, ansvarsfördelning och regelverk följer fyra tillfällen med fokus på avgörande steg i en exportsatsning. Att välja marknad, etablera sig på en ny marknad, förändringsarbete och kommunikation samt finansiering är några av de områden som kommer beröras. Sessionerna modereras av Vd:arna från Swecare, Visiba och Doctrin och kommer innehålla ett stort mått av interaktivitet och workshopande.

Experter som föreläsare

Varje tillfälle inleds med en eller flera inspirationstalare som delar med sig av sina erfarenheter kring internationalisering. Möt Larry Leksell, grundare av Elekta, Agneta Karlsson, generaldirektör TLV, fd statssekreterare Socialdepartementet, Dan Pitulia, serie-entreprenör, Christian Kinch grundare Bactiguard, Smartcella, Marianne Alksnis, Pelago Bioscience och med 20 års erfarenhet av internationell affärsutveckling inom life science, med flera. Talarna tillhör alla Swecares nätverk och har mångårig erfarenhet inom områden som företagande, internationalisering, förändringsarbete, marknadsföring och finansiering.

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått en bättre förståelse och kunskap om de centrala stegen i en internationaliseringssatsning för att nå ett bättre resultat och en mer effektiv och framgångsrik internationaliseringsprocess.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer på seniora positioner inom Swecares medlemsföretag som är i startgroparna för att satsa internationellt eller redan inlett sin internationalisering och vill lära av andra och dela erfarenheter. I första hand en deltagare per företag. 

Swecare Academy erbjuder kunskapsutveckling för aktörer som vill stärka sina internationella relationer.

Swecare Academy, är en helt ny satsning och exklusiv utbildning för Swecares medlemmar där vi drar nytta av den samlade kompetensen och erfarenheten som ryms i nätverket. 

MARIA HELLING, VD SWECARE

Event

Kalendarium

Swecare podcast

Vår integritetspolicy