Vad kostar det?

Medlemsavgift

Avgiften baseras på inrapporterad årlig omsättning från medlemmarna. För företag verksamma inom fler branscher anges självuppskattad omsättning för den life-sciencerelaterade verksamheten. Avgiftsstruktur gäller från 1 januari 2020. 

Medlem:

Definition: Årsomsättning 5 miljoner kronor eller mer
Serviceavgift fast: 15 000 kr/år exkl. moms
Serviceavgift rörlig: 120 miljondelar av årsomsättning per år
Högsta avgift (tak): 150 000 kr/år
Avgifter spann: 15 600 – 150 000 kr/år 

Småbolag:

Definition: Årsomsättning lägre än 5 miljoner kronor
Serviceavgift fast: 5 000 kr/år exkl. moms

Institutionsmedlem:

Definition: NGO eller annan icke kommersiell verksamhet
Serviceavgift fast: 15 000 kr/år exkl. moms

Rapportering av medlemsavgift

För en korrekt medlemsavgift är det avgörande att medlemmarna varje år inkommer med rätt årlig omsättning. För företag verksamma inom fler branscher anges självuppskattad omsättning för den life-sciencerelaterade verksamheten. Under perioden november t o m december varje år genomför Swecare en insamling av den årliga omsättningen via medlemsutskick där medlemsföretaget själv rapporterar in sina uppgifter via särskild kontaktperson.

Om underlaget inte rapporteras i tid till första fakturan i mitten på december kommer Swecare basera medlemsavgiften på föregående års inrapportering. Vid helt utebliven inrapportering räknas omsättningen upp med 10%.

Ansöka om utträde

Om du inte längre vill vara medlem i Swecare måste du skriftligen ansöka om utträde. Ansökan ska komma oss tillhanda, senast den 30 juni för att medlemskapet ska kunna avslutas följande år. Före utträde ska företagets ekonomiska åtaganden gentemot organisationen fullgöras. När ansökan nått oss skickar vi ett beslut till dig som en bekräftelse på att medlemskapet kommer att avslutas.

Vi valde Swecare för att det är en bra plattform för ett företag som SVF att växa på. Vi hoppas med er hjälp komma i kontakt med andra aktörer inom branschen och såklart internationella intressenter.

JENS BÄCK, COO SVENSKA VACCINFABRIKEN

Swecare podcast

Vår integritetspolicy