Swecare Export Award 2009

Swecare Export Award 2009 tilldelades medicinteknikföretaget Carmel Pharma under Swecares årsmöteskonferens den 26:e maj. Handelsminister Ewa Björling delade ut priset med motiveringen att innovation, kreativitet och nytänkande gjort Carmel Pharma till vinnare.

- Vi är stolta över utmärkelsen som bekräftar att hårt arbete lönar sig. Swecare kommer att ha en viktig roll i vår internationaliseringsstrategi, meddelar en glad Dan Pitulia, VD på Carmel Pharma.

Swecare Export Award instiftades år 2008 i samband med Swecares 30-års jubileum. Priset ska årligen uppmuntra och lyfta fram framgångsrika svenska företag inom life science, hälso- och sjukvård och skapa goda exempel på lyckade exportsatsningar.

Handelsminister Ewa Björling säger så här om årets vinnare:
- Carmel Pharma är ett utmärkt exempel på att svensk innovation leder till fler jobb och en stadigt ökande omsättning för företaget. Vi säger alltid att en ökad export leder till ökad välfärd, vilket illustreras väl av Carmel Pharma som är en mycket värdig vinnare av Swecare Export Award 2009. Vi vill se fler sådana företag.

Juryns motivering:
”Årets pristagare har med hjälp av en svensk innovation, kreativitet och nytänkande i sin internationalisering, blivit marknadsledande på strategiskt viktiga marknader som USA, Tyskland, Frankrike, Kanada och Japan. Produkterna tjänar flera syften och skyddar personalen i hela hanteringskedjan från onödig exponering för potenta infusionsvätskor. Rätt använda uppnås miljövinster för såväl patienter som personal och den omgivande miljön samtidigt som stora hälsoekonomiska vinster i vården uppnås. Internationaliseringen har skett med en betydande tillväxthastighet och samtidigt ökande ekonomiska marginaler för bolaget.”

Om Carmel Pharma
Carmel Pharma AB är världsledande inom system för sluten hantering av giftiga läkemedel såsom cellgifter och antibiotika. Bolagets produktsystem PhaSeal® lanserades på den svenska marknaden redan 1994. Sedan starten i Sverige har miljontals doser av giftigt läkemedel hanterats med hjälp av PhaSeal® världen över i syfte att skydda hälso- och sjukvårdspersonal från hälsorisker.”

Swecare podcast

Vår integritetspolicy