Swecare Export Award 2012

Swecare Export awards 2012

Priset för 2012 tilldelades medicinteknikföretaget Cavidi. Juryns motivering lyder ”Cavidi har under de senaste åren visat betydande utveckling av sin export. Genom att erbjuda högkvalitativ HIV RT-diagnostikteknik anpassad för minimala laboratoriekrav till en låg totalkostnad har Cavidi nått kommersiell framgång framförallt i Afrika, Indien och Sydostasien. Cavidis affärsmodell är en inspiration för svenska hälso- och sjukvårdsföretag med ambitionen att etablera sig på marknader i låg- och medelinkomstländer runt om i världen.”

Swecare podcast

Vår integritetspolicy