Swecare Export Award 2017

Det svenska diagnostikföretaget Kibion AB har tilldelats Swecare Export Award 2017. Priset ska uppmuntra och lyfta fram framgångsrika svenska företag och skapa goda exempel på lyckade exportsatsningar. Syftet är att premiera kreativitet och nytänkande samt verka för nya framgångsmodeller för internationalisering inom alla områden inom svensk omsorg, hälso- och sjukvård. Petter Bäckgren, vd på Kibion tog emot priset av Agneta Karlsson, Statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor, i samband med Swecares årsmöte i Stockholm den 26 april.

Juryns motivering löd: 

”Framtidens hälso- och sjukvård kommer att se dramatiskt annorlunda ut mot idag. Årets pristagare Kibion bidrar till skiftet genom att på en internationell marknad erbjuda ett innovativt analysinstrument tillsammans med ett patenterat utandningstest för detektion av magsårsbakterien Helicobacter pylori. Kibion är ett exempel på en medveten satsning från life science-klustret i Uppsala och grundades som ett dotterbolag till Orexo 2005. 

Genom att idag finnas representerade i över 60 länder, främst i Mellanöstern och inom EU, är Kibion ett exempel på en lyckad exportstrategi som sjösattes 2011. Företaget har genom ett tydligt kommersiellt fokus lyckats öka försäljningen 2016 med 39% jämfört med 2015. Förra året förvärvades bolaget av det franska företaget Laboratory Mayoly Spindler och når därigenom ytterligare marknader i världen. Huvudkontoret är fortfarande kvar i Uppsala.

Kibion är en självklar medlem i Swecares nätverk som bidrar aktivt för att skapa förbättringar inom den svenska hälso- och sjukvården”.

Priset utdelas i år för nionde året i rad. Tidigare vinnare är Envac, Sectra, HemoCue, Cavidi, Medicover, Abigo Medical, Carmel Pharma & Bactiguard.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy