Swecare Export Award 2021

Den 29 april 2021 mottog Surgical Sciences VD Gisli Hennermark det svenska exportpriset Swecare Export Award 2021 av socialminister Lena Hallengren för att ha påvisat en mycket stark tillväxt med en exceptionellt hög exportandel. Utdelningen skedde i samband med Swecares årskonferens.

- "Tack Swecare! Det är fantastiskt roligt för oss på Surgical Science att uppmärksammas på det här sättet, inte bara för att det går väldigt bra för oss och för att vi är mycket efterfrågade av världens största medicinteknikbolag, utan också för allt det jobb som ligger bakom den position vi nått idag. Att bygga bolag tar tid och utan faktorer som långsiktiga ägare med en tro på det vi gör, tillgång till starka svenska nätverk som Swecare och Business Sweden, samt den tillgång till kapital som Nasdaq First North Growth Market givit, hade Surgical Science inte blivit det bolag det är. Nu växer vi vidare, stärkta av den här utmärkelsen!" säger Gisli Hennermark.

En av sjukvårdens största globala utmaningar hur vårdskador ska kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtuella verklighetssimulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning.

- Årets vinnare av Swecare Export Awards 2021 har båda visat exempel på att snabbt kunna ställa om och hitta nya användningsområden för sina verksamheter. Jag är glad över att vi tillsammans, trots årets stora utmaningar, bidrar till att stärka hälsosystemen i Sverige, och runt om i världen. Detta prisar vi idag." säger socialminister Lena Hallengren.

I över tio år har Swecare Export Awards årligen delats ut till de företag som med kreativitet, engagemang och räckvidd satt svensk innovation inom hälsa och sjukvård på världskartan. Årets vinnare av det prestigefulla priset har korats av en jury som representerar både branschen och det offentliga Sverige.

Juryns motivering: I en tid då digitalisering och robotassisterad kirurgi är inne i ett spännande skede globalt utmärker sig det svenska företaget Surgical Science som en världsledande leverantör av patientsäkra träningslösningar. Företaget har de senaste åren påvisat en mycket stark tillväxt med en exceptionellt hög exportandel. Med ursprung i Sahlgrenska universitetssjukhuset har man fortsatt en stark svensk närvaro och huvuddelen av både produktion och utveckling sker i Sverige. Juryn gör bedömningen att digitalisering av utbildning och träning är något som det kommer att finnas fortsatt stort behov av i framtiden och att Surgical Sciences spännande exportresa bara har börjat.

Tidigare års vinnare: Naslund Medical, Cambio Healthcare Systems, Kibion, Envac, Sectra, HemoCue, Cavidi, Medicover, Abigo Medical, Carmel Pharma & Bactiguard.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy