Swecare Rising Star Award 2021

Den 29 april mottog Visiba Cares VD Johan Gustafsson exportpriset Swecare Rising Star Award 2021 av socialminister Lena Hallengren för att via sin plattform ha möjliggjort för vårdgivare att erbjuda digitala vårdmöten under pandemin. Utdelningen skedde i samband med Swecares årskonferens.

- "Det känns omvälvande och alldeles fantastiskt att vinna det här priset! Det har varit ett otroligt intensivt år för oss där vi i pandemins början kastades in i en slags orkan. Är också tacksam över all den innovation som faktiskt finns där ute i vården och på det sättet man har tagit sin an pandemin och hittat nya innovativa sätt att leverera vård under den här pressade situationen men också naturligtvis för våra medarbetare som har jobbat extremt hårt under en väldigt pressad situation väldigt länge. Vi är oerhört glada att få ta emot den här utmärkelsen som ett bevis på vårt hårda arbete." säger Johan Gustafsson.

Visiba Care är en innovativ och skalbar digital vårdplattform som ger hälso- och sjukvård möjlighet att erbjuda en tillgänglig, effektiv och patientsäker vård. Som leverantör till fler än hälften av Sveriges regioner är Visiba Care väl insatta i det ansträngda läge som vården befinner sig i. Företaget arbetar kontinuerligt med visionen att genom digital teknik möjliggöra för vården att förbättra människors liv.

- Årets vinnare av Swecare Export Awards 2021 har båda visat exempel på att snabbt kunna ställa om och hitta nya användningsområden för sina verksamheter. Jag är glad över att vi tillsammans, trots årets stora utmaningar, bidrar till att stärka hälsosystemen i Sverige, och runt om i världen. Detta prisar vi idag." säger socialminister Lena Hallengren.

I över tio år har Swecare Export Awards årligen delats ut till de företag som med kreativitet, engagemang och räckvidd satt svensk innovation inom hälsa och sjukvård på världskartan. Årets vinnare av det prestigefulla priset har korats av en jury som representerar både branschen och det offentliga Sverige.

Juryns motivering: Den kandidat som juryn valt till årets vinnare av Swecare Rising Star är Visiba Care som genom sin plattform möjliggör för vårdgivare att erbjuda digitala vårdmöten. Visiba grundades 2014 utifrån övertygelsen att digitaliseringen är oundviklig om vården ska kunna erbjuda en jämlik, kvalitativ och säker vård i framtiden. För många vårdorganisationer blev covid-19 det verkliga startskottet för digitalisering och Visibas hela organisation stresstestades då drygt 800 digitala mottagningar startades upp under loppet av några veckor. Visiba har haft som strategi att etablera sig starkt på den svenska hemmamarknaden och därifrån expandera till andra nordiska länder samt Storbritannien. Under bokslutsåret 2020 ökade omsättningen på marknader utanför Sverige med 194%. Att företaget lyckades leverera på samtliga fronter visar på en exceptionell uthållighet och kämpaglöd och torde ge utmärkta förutsättningar i den digitala utveckling som vården bara sett början på.

Tidigare års vinnare: Brighter, Camanio

Swecare podcast

Vår integritetspolicy