Nordic Proof

Swecare stödjer nu

Nordic proof

Nordic Proof

Nordic Proof är ett konsortium av testbäddar och innovationsplatser i Norden som ger enkel tillgång till välrenommerade hälsoinstitutioner och testhubbar i Norden för life science-aktörer.

Norden är en överlägsen testarena tack vare vår jämlika och tillgängliga sjukvård, höga kvalitet och omfattande kunskap i våra sjukvårdssystem och det faktum att de nordiska länderna är ”early adopters” av nya behandlingar och teknologier.

Via Nordic Proof kan life science aktörer lära känna den nordiska marknaden och dess behov, via en ingångspunkt för kontakt till ett nätverk av sjukhus och testarenor i världsklass i Norden, med möjlighet att testa lösningar med nordisk kvalitet och expertis från idé till färdig produkt . Tjänster som erbjuds inkluderar produktkrav och användarbehov; cost-benefit analys; utveckling och design review; produktverifiering och användarvalidering; och eftermarknadsstudier.

Supporting partner to 

Nordic Proof

The Nordics is a superior test arena thanks to our equitable and accessible healthcare, high quality and knowledge embedded in our healthcare systems and the fact that Nordic countries are early adopters of new treatments and technologies.

Nordic Proof Consortium of premium test facilities in the Nordics offers easy access to renowned health institutions and testing hubs in the Nordics. Professional expertise provides predictability and solid services based on real customer needs in the Nordic market. It offers the health and life science industry an entry point of contact to a network of world class health institutions in the Nordics, with efficient, transparent and on time services, and an opportunity to test solutions with Nordic quality and expertise from idea to finished product. Services offered include product requirement and user need; cost-benefit analysis; development and design review; product verification and user need validation; and post-market studies.

>> Visit nordicproof.org
>> Introdution to Nordic Proof

For more information about this partnership, contact Anna Riby, Regional Director at Swecare

Swecare podcast

Vår integritetspolicy