Support to Ukraine Healthcare

Swecare stöttar insatser för Ukrainas uppbyggnad inom hälso- och sjukvården

Swecare fick den 15 april 2024 av regeringen uppdraget att fokusera på arbete för att stötta utvecklingen av Ukrainas hälso- och sjukvård. Swecare har inom projektet anställt två projektledare, Kateryna Pavelko och Anastasiia Flanagan, som båda har ukrainsk bakgrund. Här hittar ni samlad information om vårt arbete.

Ta del av regeringsbeslut

Kommande aktiviteter:

Under arbete

Senaste aktiviteter:

28 juni: En förstudie om Ukrainas behov inom hälso- och sjukvårdssektorn med förslag på hur stiftelsen kan möjliggöra för näringslivet att möta dessa behov har skickats in.

24-25 juni: ReBuild Ukraine i Warszawa
Swecare och Business Sweden är partners till den svenska paviljong som Ny Teknik and Forever Sustainable sätter upp på ReBuild Ukraine, en konferens/ mässa som arrangeras i Warszawa. Mässan arrangeras för tredje gången, men första gången med fokus på Healthcare and Rehabilitation. Ukrainska privata och offentliga sjukvårdsaktörer, kommuner och ministerier kommer att delta. Flera Swecare-medlemmar deltar i paviljongen och Swecare ansvarar för att sätta samman ett program. Mindre bolag erbjuds vara en del i Swecares ”monter i montern”.

Läs mer om eventet på www.rebuildukraine-health.in.ua 

Swecare i media:

Relaterat material från Regeringen:

För mer information, kontakta:

Anastasiia Flanagan, Project Manager 
ana.flanagan@swecare.se

Kateryna Pavelko, Project Manager
kateryna.pavelko@swecare.se

Swecare podcast

Vår integritetspolicy