Vår styrelse

Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för Swecares arbete. Styrelsens ordförande är Agneta Karlsson som också är Generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Stiftelsestyrelsen

Agneta Karlsson, Generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Styrelsemedlemmar (ordinarie)

Suppleanter

Revisor

Valberedning

Swecare podcast

Vår integritetspolicy