Medlemmar

Våra medlemmar

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse med över 100 företag och organisationer som medlemmar. Vi har socialdepartementets uppdrag att bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet. Nedan finner du en förteckning över alla våra medlemsföretag. Utförlig information om företagen finns på deras hemsidor.

Ni kan även upptäcka våra medlemmar på vår Swedish Life Science Platform och läsa mer om de tematiska områden som de tillhör.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Å

Bactiguard

Bactiguard AB

Stockholm, Sweden

www.bactiguard.se

Bactiguard is world leading in reducing device related hospital infections.

Brainehealth

BraineHealth AB

Stockholm, Sweden

www.brainehealth.com

BraineHealth will democratize healthcare globally for everyone everywhere using intelligent healthcare technologies by providing scalable digital solutions based on combined artificial intelligence and robotics.

Brainlit Logo Blue4 (003) 250X48

BrainLit AB

Lund, Sweden

www.brainlit.com

BrainLit is an innovative technology company providing healthy environments by recreating daylight indoors making the lighting personal (BioCentric Lighting™). To date, the company has established BioCentric environments for more than 10.000 employees of customers all over the world. BioCentric Lighting™ is the basis of the company’s solution, resting on firmly established research and based on a number of patent groups. To improve life for people with BioCentric Lighting is the long-term objective for BrainLit.

Byon8

Byon8 AB

Stockholm, Sweden

www.byon8.com

Byon8 is a Swedish med-tech company developing intelligent technology for the healthcare sector in Sweden and globally. We work to develop the next generation of healthcare using technologies such as A.I, machine learning and blockchain, with the dual goal of improving both quality of care and efficiency. Our flagship product is an A.I solution by the name AITOPYA, mainly for use in primary healthcare facilities.

Vår uppgift är att möta upp det stora intresse för svensk sjukvård som vi ser från omvärlden, erbjuda en mötesplats för både privat och offentlig sektor så att vi tillsammans kan arbeta för att föra ut lösningar kopplade till svensk innovation och svenskt kunnande.

MARIA HELLING
VD Swecare

Vår integritetspolicy