Medlemmar

Våra medlemmar

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse med över 100 företag och organisationer som medlemmar. Vi har socialdepartementets uppdrag att bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet. Nedan finner du en förteckning över alla våra medlemsföretag. Utförlig information om företagen finns på deras hemsidor.

Ni kan även upptäcka våra medlemmar på vår Swedish Life Science Platform och läsa mer om de tematiska områden som de tillhör.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Å

Visiba Logotype 1 CMYK Black

Visiba Group AB

Göteborg, Sweden

www.visibacare.com

Visiba Care is an e-health platform provider. Through our platform we enable healthcare providers to open digital health centres under their own brand. Through our strategic partnerships with product and service providers we ensure that our platform fits into the ecosystem of digital services used by healthcare providers today. Visiba was founded on a vision for healthcare systems that is characterized by accessibility, simplicity, and sustainability.

Visiblecare

Visible Care AB

Kungsbacka, Sweden

www.visiblecare.se

Visible Care is a training company that offers skills training in the area of Swedish care. We do this by offering our clients skill training with the help of nano pedagogy. This means that we could deliver the right education at the right time in a very efficient way

Vår uppgift är att möta upp det stora intresse för svensk sjukvård som vi ser från omvärlden, erbjuda en mötesplats för både privat och offentlig sektor så att vi tillsammans kan arbeta för att föra ut lösningar kopplade till svensk innovation och svenskt kunnande.

MARIA HELLING
VD Swecare

Vår integritetspolicy