Medlemmar

Våra medlemmar

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse med cirka 100 företag och organisationer som medlemmar. Vi har socialdepartementets uppdrag att bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet. Nedan finner du en förteckning över alla våra medlemsföretag. Utförlig information om företagen finns på deras hemsidor.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Å

Xinix 225X225

XiniX International AB

Stockholm, Sweden

www.xinix.se

XiniX® – world leading in Disinfection with production in Sweden, Bangladesh, Ivory Coast and soon in Ethiopia and US.

XVIVO Logotype Blue 512Px RGB (002)

XVIVO

Göteborg, Sweden

www.xvivogroup.com

Founded in 1998, XVIVO is the only medical technology company dedicated to extending the life of all major organs – so transplant teams around the world can save more lives. Our solutions allow leading clinicians and researchers to push the boundaries of transplantation medicine.

Vår uppgift är att möta upp det stora intresse för svensk sjukvård som vi ser från omvärlden, erbjuda en mötesplats för både privat och offentlig sektor så att vi tillsammans kan arbeta för att föra ut lösningar kopplade till svensk innovation och svenskt kunnande.

MARIA HELLING
VD Swecare

Vår integritetspolicy