Medlemmar

Våra medlemmar

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse med över 100 företag och organisationer som medlemmar. Vi har socialdepartementets uppdrag att bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet. Nedan finner du en förteckning över alla våra medlemsföretag. Utförlig information om företagen finns på deras hemsidor. Ni kan även upptäcka våra medlemmar på vår plattform Health by Sweden och läsa mer om de tematiska områden som de tillhör.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Å

Zenicor

Zenicor Medical Systems AB

Stockholm, Sweden

www.zenicor.com

Zenicor Medical Systems AB has become one of the leading medtech companies in Europe in the fields of early diagnosis of arrhythmias and stroke prevention for health care. Zenicor has developed a unique system, Zenicor-ECG, for early detection and diagnosis of arrhythmias easily and cost-effectively.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy