Medlemmar

Våra medlemmar

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse med över 100 företag och organisationer som medlemmar. Vi har socialdepartementets uppdrag att bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet. Nedan finner du en förteckning över alla våra medlemsföretag. Utförlig information om företagen finns på deras hemsidor.

Ni kan även upptäcka våra medlemmar på vår Swedish Life Science Platform och läsa mer om de tematiska områden som de tillhör.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Å

IC Logo

ImagineCare AB

Stockholm

www.imaginecare.com

ImagineCare focuses entirely on solution within Remote Patient Monitoring (RPM). We have established our solution for both region-wide public and private sector. We strongly believe that RPM will be a widespread platform for the future Healthcare Eco-system. New types of sensors will enable more patient groups to be followed up remotely. The precision of measurements will increase and the analytical processes that work to support patient monitoring will develop significantly.

Choice

Insamlingsstiftelsen Choice

Stockholm, Sweden

www.stiftelsenchoice.se

Insamlingsstiftelsen Choice (The Choice foundation) works with medical students to increase young people’s knowledge about health to empower them to take control of their health and thereby lead healthier lives. This is done through preventive initiatives in high schools in which the medical students teach the high schoolers how the body functions and how it’s functions are affected by alcohol, narcotics and tobacco (ANT).

Vår uppgift är att möta upp det stora intresse för svensk sjukvård som vi ser från omvärlden, erbjuda en mötesplats för både privat och offentlig sektor så att vi tillsammans kan arbeta för att föra ut lösningar kopplade till svensk innovation och svenskt kunnande.

MARIA HELLING
VD Swecare

Vår integritetspolicy