Medlemmar

Våra medlemmar

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse med cirka 100 företag och organisationer som medlemmar. Vi har socialdepartementets uppdrag att bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet. Nedan finner du en förteckning över alla våra medlemsföretag. Utförlig information om företagen finns på deras hemsidor.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Å

Qinematic

Qinematic AB

Stockholm, Sweden

www.qinematic

Qinematic makes software for 3D analysis of static and dynamic posture. It is fast and affordable. In a matter of minutes we scan human movement, give instant animated feedback, immediate electronic reporting and the possibility to export metrics and 3D data for research.

Vår uppgift är att möta upp det stora intresse för svensk sjukvård som vi ser från omvärlden, erbjuda en mötesplats för både privat och offentlig sektor så att vi tillsammans kan arbeta för att föra ut lösningar kopplade till svensk innovation och svenskt kunnande.

MARIA HELLING
VD Swecare

Vår integritetspolicy