Kalendarium

Kalendarium

Swecare arrangerar varje år ett flertal seminarier, möten och utbildningar för att öka medlemsföretagens kompetens och verka som en arena för nätverk. Se aktuellt kalendarium nedan.

Kommande event

Tidigare event

Eventarkiv

Våra senaste nyheter

2022-11-28

Swedish delegation to India for strengthened cooperation in health care

More than 20 Swedish government agencies, health companies and research institutes are travelling to India today to meet Indian authorities and potential customers in the Indian healthcare sector. Health is Sweden's second largest export category and the purpose of the trip is to explore business opportunities and further strengthen Swedish-Indian cooperation in the health field.

2022-11-28

Svenska myndigheter, företag och forskningsinstitut i Indien för stärkt hälsosamarbete

Över 20 svenska statliga myndigheter, hälsoföretag och forskningsinstitut reser idag till Indien för att möta indiska myndigheter och potentiella kunder inom den indiska hälso- och sjukvårdssektorn. Hälsa är Sveriges näst största exportkategori och syftet med resan är att utforska affärsmöjligheter och ytterligare stärka det svensk-indiska samarbetet på hälsoområdet.

2022-11-15

90 aktörer möts om EU-kommissionens förslag till europeiskt hälsodataområde

Digitalisering av sjukvården är en högst aktuell fråga och under våren presenterade EU-kommissionen ett ambitiöst förslag till ett europeiskt hälsodataområde. Den 17 november möts över 70 svenska aktörer, från sjukvården, branschorganisationer och företag för att diskutera förslaget och dess effekter för Sverige. Seminariet arrangeras av Swecare tillsammans med TechSverige.

Vår integritetspolicy