Verksamhetsberättelser och stadgar

Verksamhetsberättelser och stadgar

Swecare är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är årsmötet som också utser organisationens styrelse.

Årsmöte

Ett ordinarie årsmöte skall hållas årligen i april eller maj. Kallelse till sammanträde skall ske senast två veckor före det ordinarie årsmötet i april eller maj och senast en vecka före andra sammanträden.

Motioner

Om en medlem vill att ett ärende ska behandlas på årsmöte ska ärendet anmälas till info[@]swecare.se senast 60 kalenderdagar före årsmötet. Motioner och förslag skall sedan sändas till medlemmarna senast sju arbetsdagar innan årsmötet.

Rösträtt

Enbart medlemsföretag har rösträtt på föreningsstämman. 

I verksamhetsberättelserna kan du läsa om vad Stiftelsen Swecare uppnått under respektive år vad gäller verksamheten i allmänhet och uppsatta mål i synnerhet. Förutom att ta del av de resultat Swecare uppnått så kan du även läsa om vår organisation, vårt internationella arbete samt få en översikt över hur våra resurser används.

Verksamhetsberättelser

Här kan ni ta del av Stiftelsen Swecares verksamhetsberättelser med årsredovisningar genom åren.

stadgar

Swecare podcast

Vår integritetspolicy