3.2.1 Health

3.2.1 Health under EU:s Central Baltic Programme

Tillsammans med partners i Finland och Estland har Swecares beviljats finansiering för ett projekt under EU:s Central Baltic Programme. Det tre-åriga projektet går ut på att stötta företag som vill in på de brittiska och amerikanska marknaderna, och drar igång med utåtriktade aktiviteter i början av hösten. Företag kommer erbjudas coachning om export och internationalisering och om respektive marknad, samt ett par delegationsresor.

Läs mer på www.centralbaltic.eu

Swecare podcast

Vår integritetspolicy