Stiftelsen

Verksamma sedan 1978

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse med över 100 företag och organisationer som medlemmar. Vi har Socialdepartementets uppdrag att bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy