Stiftelsen

Verksamma sedan 1978

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse med över 100 företag och organisationer som medlemmar. Vi har Socialdepartementets uppdrag att bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet.

Vår integritetspolicy