Projekt och samarbeten

Projekt och samarbeten

Swecare har genom åren drivit och stöttat olika projekt med extern finansiering, från t ex Sida, Vinnova, EU och Nordic Innovation. Flera av projekten har syftat till att hjälpa svenska life science företag ut på olika internationella marknader eller till att visa upp svenska lösningar från life science och hälso- och sjukvården.

Här hittar du alla Swecares pågående projekt med svenska och internationella aktörer.

UK Propel Bootcamp program - UK Market Entry
Projektperiod: juni 2022 - november 2024

Insats för ökad samverkan Sverige-Israel inom health tech
Projektperiod: maj 2023 - juni 2024

Swecare podcast

Vår integritetspolicy