Styrelse

Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för Swecares arbete. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse. Styrelsens ordförande är Agneta Karlsson som också är Generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Stiftelsestyrelsen

Agneta Karlsson, Generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Styrelsemedlemmar (ordinarie)

Suppleanter

Revisor

Valberedning

Vår integritetspolicy