Swecare Export Award 2008

Bactiguard blev 2008 års vinnare av ”Swecare Export Award” och fick under Swecares jubileumsseminarium ta emot priset ur Göran Hägglunds hand. Det var bland annat Bactiguards sätt att utveckla exportmöjligheter som föll juryn i smaken.

- Fantastiskt! Det har gått otroligt bra för Bactiguard och med hjälp av Swecare har vi hittat marknader vi inte visste fanns, utbrast en mycket glad Christian Kinch, VD på Bactiguard.

Priset instiftades i samband med Swecares 30-års jubileum för att uppmuntra och lyfta fram framgångsrika svenska företag och skapa goda exempel på lyckade exportsatsningar. Swecare vill därmed uppmärksamma de företag som gjort extraordinära insatser avseende internationalisering och export av svensk hälso-, sjukvård och omsorg.

Göran Hägglund, som lämnade över priset till vinnaren, gratulerade med orden:
- Företaget har utifrån en utmärkt affärsidé på ett utomordentligt sätt lyckats ta tillvara på de möjligheter som nya marknader ger. Bactiguard kan fungera som en förebild för många svenska entreprenörer som vill hjälpa till att skapa en bättre vård för människor över hela världen.

Priset gick alltså till ett företag som kan demonstrera en betydande tillväxt vad gäller utländska förtjänster och kommersiella framgångar, i förhållande till sin storlek.

Juryns motivering:
”Bactiguard har under året med stor framgång, nytänkande och kreativitet på ett målinriktat sätt utvecklat sina exportmöjligheter på många nya marknader.”

Hedersomnämnanden
Mando AB och Tobii Technology tilldelades var sitt hedersomnämnande med motiveringarna:

Mando AB
”Har på ett framgångsrikt sätt konceptualiserat och paketerat en mycket komplex tjänst och etablerat sin verksamhet i tre världsdelar.”

Tobii Technology
”Har framgångsrikt utvecklat en högteknologisk produkt som underlättar vardagen för många människor med mycket svåra funktionshinder och har på kort tid haft en imponerande tillväxt.”

Swecare podcast

Vår integritetspolicy