Swecare Export Award 2010

Abigo Medical AB vinnare av Swecare Export Award 2010 Swecare Export Award 2010 tilldelades läkemedels- och medicinteknikföretaget Abigo Medical AB under Swecares årsmöteskonferens den 24:e maj. Statssekreterare Karin Johansson delade ut priset med motiveringen att innovation, kreativitet och nytänkande har gjort Abigo Medical till vinnare.

- Vi är stolta över utmärkelsen som bekräftar att hårt arbete lönar sig. Swecare kommer att ha en viktig roll i vår internationaliseringsstrategi, meddelar en glad Jan Smith, arbetande styrelseordförande på Abigo Medical AB. Swecare Export Award instiftades år 2008 i samband med Swecares 30-års jubileum. Priset ska årligen uppmuntra och lyfta fram framgångsrika svenska företag inom life science, hälso- och sjukvård och skapa goda exempel på lyckade exportsatsningar.

Statssekreterare Karin Johansson säger så här om årets vinnare:
- Abigo Medical är ett utmärkt exempel på att svensk innovation leder till fler jobb och stadigt ökande omsättning för företaget. Ökad export leder till ökad välfärd, vilket illustreras väl av Abigo Medical som är en mycket värdig vinnare av Swecare Export Award 2010.

Motivering:
”Årets pristagare är ett Göteborgsbaserat företag som startades 1989. Företaget är verksamt inom områdena läkemedel och medicintekniska produkter. Under 2010 anställdes 15 nya medarbetare som följd av företagets expansion och Abigogruppen har idag totalt 55 anställda. Företagets affärsfilosofi bygger på en kvalificerad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Produkterna har en stor internationell potential. Abigos unika sårläkningsprodukter är idag tillgängliga i 65 länder och tillverkas i bolagets moderna Askersundsfabrik. Internationaliseringen har skett med en betydande tillväxthastighet och samtidigt ökande ekonomiska marginaler för bolaget.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy