Swecare Export Award 2011

Swecare export awards 2011

Priset för 2011 tilldelades tjänsteföretaget Medicover. Juryns motivering lyder ”Medicover har genomfört en mycket framgångsrik resa i Österled. Genom ett långsiktigt, uthålligt, kreativt och högkvalitativt arbete har bolaget visat att svårigheterna i Östra Europa kan övervinnas och därigenom också satt sitt och det svenska varumärket tydligt på kartan. Medicover utgör en mycket bra framgångsmodell för svenska hälso-och sjukvårdsföretag med ambition att internationaliseras”.

Intervju med Medicovers Pär Ahlborg

Vilka är Medicover?
Medicover är ett svenskt företag som startades 1994 och som bedriver hälso- och sjukvård i Central- och Östeuropa. Företaget finns för närvarande i Tyskland, Turkiet, Polen, Ungern, Tjeckien, Estland, Bulgarien Moldavien, Georgien, Rumänien, Ukraina och Vitryssland. Vårdutbudet omfattar såväl sjukhus och olika hälsocenter som laboratorier. I dag är Medicover den största arbetsgivaren för vårdpersonal i det forna Östeuropa, med flera tusen anställda. Företaget ägs till största delen av den svenske företagaren Jonas af Jochnick. Vd är Fredrik Rågmark. Jonas af Jochnick är liksom brodern Robert en välkänd företagare, främst för att han och Robert 1967 grundade kosmetikaföretaget Oriflame.

Vad betyder det för er att vinna Swecare award?
För Medicover att vinna Swecare Award är en stor ära och ger ett erkännande till Medicovers ägare och personal att vi har gjort något som vi kan vara stolta över. Det är inte så många i Sverige som känner till den utveckling Medicover har haft de senaste åren i Europa så det gör oss på Medicover tacksamma att det uppmärksammas. Priset visar att man kan nå högt ställda mål med svensk envishet, kvalité och noggrannhet.

Medicovers framtidsplaner?
Är att fortsätta att växa i Europa och utveckla samt leda de marknader som Medicover är etablerade på idag. Det är också intressant för Medicover att hitta nya lösningar, produkter och innovationer som vi kan ta till nya marknader.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy