Swecare Export Award 2014

Swecare export awards 2014

Priset för 2014 tilldelades det svenska IT- och medicinteknikföretaget Sectra och delades ut av Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern i samband med Swecares årsmöte den 6 maj 2015. Priset togs emot av Marie Ekström Trägårdh, Vice VD Sectra AB och VD Sectra Imaging IT Solutions AB.

Juryns motivering löd:

"Sectra visar på en imponerande utveckling av affärerna och en genomtänkt strategi där man lyckats ta sig in på en rad intressanta marknader. Strategin prioriterar marknadssegment där man har komparativa fördelar, med ambitionen att vara en av de tre största aktörerna på varje marknad där företaget går in. Trots att försäljningen påverkas av nya leveransmodeller för mjukvara och ett medvetet val att avstå från viss hårdvaruförsäljning har exporten legat på en konstant nivå, samtidigt som vinsten har ökat, det senaste året med 25 procent. Företagets huvudprodukter är utvecklade i Sverige, och säljs idag till ca 50 länder. Egna kontor finns i 12 länder, kompletterade med försäljning genom samarbetspartners på noga utvalda tillväxtmarknader". 

Om Sectra 

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2013/2014 till 853 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra IT-system och produkter för röntgenkliniker och andra bildintensiva avdelningar, mammografi- , ortoped- och reaumatologkliniker. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. 

Swecare podcast

Vår integritetspolicy