Swecare Export Award 2019

Svensk uppfinning som förbättrar strålbehandling mottar ärofyllt pris från statssekreterare Maja Fjaestad

Den 25 april 2019 tilldelades det svenska medtechbolaget Naslund Medical AB årets Swecare Export Award för sin innovationskraft, strategi och stark export. Läkaren och uppfinnaren från Långsjön, Ingemar Näslund och bolagets vd Samuel Näslund fick äran att ta emot priset av statssekreterare Maja Fjaestad i samband med Swecares årsmöte med efterföljande årskonferens i Stockholm.

Motiveringen lyder: ”En av de största och snabbast växande dödsorsakerna i världen är cancer och inom detta område verkar årets vinnare, Naslund Medical AB. Produkten Gold Anchor är en uppfinning av docent Ingemar Näslund, tidigare överläkare och chef för strålbehandlingsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Gold Anchor har ambitionen att bevara livskvalitet och välbefinnande och bidrar till att minska volymen frisk vävnad som exponeras i samband med strålbehandling. Naslund Medical imponerar stort genom sin framgång på exportmarknaden. Sedan lanseringen 2009 har Gold Anchor sålts i 28 länder, bland dessa de flesta europeiska länder och Australien men även stora och svåra marknader som Ryssland och Indien. Exportandelen har under de senaste fem åren legat kring 85% av bolagets omsättning. Bolaget har en hög marknadsandel i Skandinavien men även Polen och Japan, och god etablering i USA där man har ett eget dotterbolag. Potentialen är stor internationellt eftersom strålbehandling utförs på liknande sätt globalt och kunderna visat sig trogna denna förbrukningsvara med återkommande ordrar som resultat. Man har genom metodiskt arbete i ett tidigt skede lyckats med en internationalisering och visar god lönsamhet kombinerat med stark tillväxt.

Tidigare års vinnare: Cambio Healthcare Systems, Kibion, Envac, Sectra, HemoCue, Cavidi, Medicover, Abigo Medical, Carmel Pharma & Bactiguard.


Om Naslund Medical
Naslund Medical AB är ett privatägt läkemedelsföretag som fokuserar på förbättrad hantering och vård av patienter som får strålbehandling. Som pionjär och ledare inom utveckling av ny teknik för fiducial markörer, marknadsför Naslund Medical AB Gold Anchor världen över. Gold Anchor möjliggör snabbare och effektivare behandling av strålterapi med ökad patientsäkerhet. Naslund Medical AB är baserat i Sverige med ett dotterbolag i USA och avtalade distributörer på global nivå. Läs mer på www.goldanchormarker.com

Swecare podcast

Vår integritetspolicy