Swecare Rising Star Award 2018

Det svenska bolaget Camanio Care inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov har tilldelats Swecare Rising Star Award 2018. Priset vänder sig till mindre medlemmar som med små medel, stort engagemang är aktiva i nätverket och bidrar till utvecklingen av verksamheten genom att dela med sig av sina framgångar och misslyckanden, de står i början av sin internationaliseringssatsning och ska kunna visa på sina ansträngningar och att de lyckats sätta sig på kartan. Priset ska gå till en verklig ”fighter” och som utmärkt sig under året och som vi förutspår kommer nå en hejdundrande framgång sinom tid.  Vd Catharina Borgenstierna fick äran att ta emot priset av Maja Fjaestad statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, i samband med Swecares årskonferens med årsmöte i Stockholm den 19 april.

Juryns motiveringen löd:  

”Camanio Care är ännu ett litet företag men har tack vare sin tydliga marknadsstrategi sett
en stark utveckling och internationell spridning av sitt erbjudande. Camanio Care visar på ett
utmärkt sätt svensk innovationskraft och lösningar för utmaningarna med den åldrande
befolkningen globalt. Man vågar även se utanför de traditionella marknaderna i närområdet
och satsat inte där det är enklast, men där man ser potential. Förutom framgångar på
hemmamarknaden har Camanio Care slutit avtal med partners i Hong Kong, Kina och USA,
samt tagit hem affärer i bl a USA och Kanada. Detta har resulterat i en intäktsökning på ca
40% under 2017. Camanio Care deltar aktivt och är ett stöd i många av Swecares
strategiska diskussionsgrupper, från äldrenätverket till helhetslösningar i Kina samt Life
Science-företagens framtid i Sverige. Camanio Care har alla möjligheter att bli en framtida
svensk export-succé!”

Swecare podcast

Vår integritetspolicy