Swecare Rising Star Award 2019

Ett starkt exempel på ett svenskt "born global"- företag vinner första pris för efterlängtad världsnyhet för diabetiker

Det är med tilltro om framtida exportframgångar som team Brighter; Truls Sjöstedt, grundare & vd, Henrik Norström, COO och Petra Kaur Ljungman, CCMO tar emot det prestigefulla priset Swecare Rising Star Award 2019 på Swecares årsmöte med efterföljande årskonferens den 25 april i Stockholm.

Juryns motivering lyder: ”En av framtidens stora hälsoutmaningar är diabetes, ett krävande tillstånd som illa hanterat leder till allvarliga hälsokomplikationer med stort personligt lidande och enorm belastning för hälsosystemen. En av de största utmaningarna är att få patienterna att följa sina behandlingsrekommendationer. 2018 blev det stora genombrottsåret för Brighter AB som utvecklat en världsunik lösning för insulinbehandlade diabetiker; Actiste. Actiste är världens första hjälpmedel som samlar alla de funktioner som krävs för monitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes i en enda enhet. Bolaget har precis fått sitt första kommersiella genombrott i Mellanöstern med ett dotterbolag i Dubai, där man tillsammans med beslutsfattande myndigheter diskuterar en nationell utrullning av bolagets diabeteslösning. Utöver Mellanöstern har man även lyckats etablera sig på den stora indonesiska marknaden och kommande år planerar man att därifrån ta sig an Sydostasien. Efter många års produktutveckling bygger framgången på långsiktiga strategiska samarbeten och nya operativa partnerskap. Brighter är en aktiv medlem i Swecare och använder sig av nätverket och aktiviteterna för sina internationaliseringssatsningar men kommer också med egna idéer och initiativ som bidragit positivt till dynamik och utveckling. Att som litet bolag ge sig på stora marknader långt från Sverige och lyckas etablera strategiska samarbeten imponerar. Förväntningarna är höga på Brighter och juryn är övertygad om att detta blir en framtida stor exportframgång.”

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. 
Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. https://actiste.com/

Tidigare års vinnare: Camanio

Swecare podcast

Vår integritetspolicy